Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

21 kwiecień 2023

Obywatelski projekt - Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców

Rozpoczęła się społeczna akcja zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe. Akcja nosi tytuł "Chrońmy dzieci, wspierajmy Rodziców".
 

24 marca br. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zainicjowała w Sejmie debatę „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”, mającą na celu omówienie kwestii bezpieczeństwa dzieci, współczesnych zagrożeń i problemów, a także realne wsparcie rodziców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów edukacji i nauki, rodziny i polityki społecznej oraz zdrowia, a także kilkudziesięciu specjalistów z instytucji, organizacji i placówek oświatowych zajmujących się bezpieczeństwem dzieci, zagrożeniami płynącymi z Internetu, przemocą i uzależnieniami.
Marszałek podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, iż problemy młodzieży nie znikną za pomocą ustawy czy
spotkania, ale od czegoś trzeba zacząć, a przede wszystkim - należy wysłuchać osób, które od lat zajmują się tymi kwestiami w praktyce.
W następstwie tej debaty i propozycji, które na niej padły, Marszałek E. Witek zainicjowała kolejne
spotkanie – tym razem z udziałem przedstawicieli zainteresowanych ministerstw oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Zreferowano na nim wskazania specjalistów oraz dyskutowano nad możliwościami legislacyjnymi dotyczącymi zebranych propozycji.
Jedną z pierwszych inicjatyw jest powstanie Komitetu Obywatelskiego, zbierającego podpisy pod
nowelizacją ustawy Prawo Oświatowe. Autorką koncepcji jest uczestniczka sejmowej debaty, Karolina
Paleń, dyrektor dwóch domów dla dzieci i młodzieży w Stalowej Woli, która jednocześnie sama jest
rodzicem. Elżbieta Witek zgodziła się być ambasadorem powstałego Komitetu i zadeklarowała pełne
wsparcie dla twórców projektu ustawy, który daje rodzicom faktyczny wpływ na to jaka pozaszkolna
działalność edukacyjna będzie prowadzona wobec ich dzieci.
Główne założenia projektu:
• Przed wydaniem zgody o dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie danej placówki,
dyrektor będzie zobligowany do uzyskania szczegółowych informacji o jej planowanej aktywności na
terenie szkoły, co z kolei będzie weryfikowane zarówno przez dyrektora, jak i radę szkoły oraz radę
rodziców
• Rada rodziców będzie miała możliwość kontrolować organizacje pozarządowe, które prowadzą
działalność na terenie szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, oraz monitorować działalność
wspomnianych organizacji, a także informować rodziców o wynikach monitorowania.
• Wzmocniona zostanie rola rodziców w zakresie uczestnictwa ich dziecka w zajęciach prowadzonych
przez organizacje działające na terenie szkoły. Udział w zajęciach będzie możliwy po uzyskaniu
pisemnej zgody rodziców, a w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemnej zgody tego ucznia.
• W publicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych – bez powyższych formalności i zgód
rodziców - zabroniona będzie działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia
związane z seksualizacją dzieci.
• Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym i nie niosą za sobą żadnych
obciążeń budżetowych. Wzmocnią pozycję i głos rodziców w radzie rodziców oraz pozwolą skutecznie
sprzeciwić się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci. Obecnie rodzice mają ku temu bardzo
ograniczone możliwości.
• Wyniki badań naukowych (wskazane chociażby w raporcie Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego na temat seksualizacji) wykazują, że wczesne zetknięcie się dzieci z materiałami i
zachowaniami o charakterze seksualnym lub przemocowym, może spowodować trudności w rozwoju
seksualnym oraz w budowaniu bliskich relacji.

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Dożynki Powiatu Sokołowskiego 28.08.2022
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47; tel. 519 395 675
e-mail: biuro@kraska.home.pl

 

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488, 25 633 97 59,

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2024 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.