Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

26 lipiec 2023

Otwarcie dróg w Gminie Repki

Kolejne inwestycje w Gmina Repki i dobra współpraca samorządu gminnego i powiatowego.

22 lipca w Repkach odbyło się uroczyste otwarcie dróg. Obecni byli: senator Waldemar Kraska, dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego Anna Kaszuba, starosta sokołowski Elżbieta Sadowska, przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk, radny powiatowy Bogdan Czarnocki, wójt gminy Apolonia Stasiuk, radni gminni, sołtysi i mieszkańcy.
 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady” - Wartość zadania to 4 782 699,72 zł, czego Powiat pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 888 260,27 zł. Wkład własny stanowiły środki pochodzące z budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz partnera w realizacji inwestycji Gminy Repki.
W ramach zadania wykonano następujące prace:
• nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m na odcinku około 3,280 km,
• wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2,00 m w miejscowości Repki na odcinku o długości około 0,242 km,
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m,
• remont istniejących przepustów pod koroną drogi i na zjazdach,
• odtworzenie istniejących rowów,
• ustawienie oznakowania pionowego.
 
„Przebudowa ul. Orzechowej w miejscowości Repki w ramach zadania - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Repki” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Repki uzyskała dofinansowanie w wysokości łącznej 6 555 000,00 zł.
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 0,84 km i szer. 5,00 m. Prace polegały na wykonaniu odbudowy nawierzchni oraz wykonaniu poboczy o szer. 075 m.
Wartość tego konkretnego odcinka drogi to 606 159,06 zł.
 
„Przebudowa drogi w miejscowości Repki od Zakładu Rozbioru do drogi krajowej nr 62” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Repki uzyskała dofinansowanie w wysokości łącznej 6 555 000,00 zł.
W ramach zadania wykonano podbudowę, nawierzchnię bitumiczną o dł. 1,62 km i szer. 5,00m oraz wykonano pobocza szer. 1,00 m
Wartość tego konkretnego odcinka drogi to 2 194 913,74.

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Dożynki Powiatu Sokołowskiego 28.08.2022
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47; tel. 519 395 675
e-mail: biuro@kraska.home.pl

 

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488, 25 633 97 59,

 

© 2024 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.