Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

08 czerwiec 2016

Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia

7 czerwca 2016 r. w Senacie, z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego i przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN prof. Henryka Skarżyńskiego, odbyła się konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”. Jak mówił przewodniczący Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska, ma ona pokazać wybrane, innowacyjne osiągnięcia polskiej nauki i medycyny, a także ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną, czyli pracę lekarza i efekty leczenia, a więc zdrowie pacjentów.

Foto: senat.gov.pl  Michał Józefacik

O wykorzystaniu telemedycyny (przesyłania danych medycznych za pomocą zaawansowanych technologii transmisyjnych) w codziennej praktyce leczniczej mówił prof. Ryszard Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Jak stwierdził, telemedycyna nie jest już gadżetem, ale warunkiem, bez spełnienia którego trudno sobie wyobrazić dostosowanie systemu ochrony zdrowia i realizacji usług medycznych do obecnych realiów społecznych i ekonomicznych. Podkreślił, że w Polsce procedury telemedyczne realizowane są w wielu ośrodkach, ale tylko w ramach projektów naukowo-badawczych, niewiele z nich zaś wdraża je. Powodem jest brak finansowania. Jako przykład wykorzystania technologii telemedycyny w praktyce wskazał m.in. na telemonitoring domowy pacjentów z niewydolnością serca (monitorowane są stan pacjenta i funkcje wszczepionego urządzenia) stosowany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.Zwiększa on szanse przeżycia chorego, a także pozwala na zmniejszenie średnich kosztów jego leczenia w ciągu 3 lat o 43–50%. Z kolei dzięki wdrożonemu w 2011 r. modelowi hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej 48% pacjentów z niewydolnością serca mogło powrócić do pracy.

Dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński, który w 2002 r. przeprowadził pierwszą na świecie operację wszczepienia implantu osobie dorosłej z częściową głuchotą, a w 2004 r. – dziecku, swoje wystąpienie poświęcił polskim osiągnięciom w leczeniu częściowej głuchoty. Udało się m.in. uzyskać stymulację elektryczno-akustyczną u dzieci, a także wypracować metody na zachowanie słuchu przedoperacyjnego w 95–100%.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z nowoczesnymi terapiami leczenia niektórych chorób. Prof. Mirosław Ząbek z Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie mówił o tzw. nożu gamma (Gamma Knife), który za pomocą promieni kobaltowych pozwala usuwać guzy mózgu oraz inne zmiany w mózgu, takie jak nerwiaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego, neuralgie nerwu trójdzielnego, naczyniaki, a także drżenia wywołane chorobą Parkinsona. Z kolei dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie prof. Jan Walewski omówił wykorzystanie przeciwciał w leczeniu niektórych chorób nowotworowych.  Podkreślił, że immunoterapia zwiększa w niektórych wypadkach skuteczność standardowej chemioterapii, a także umożliwia leczenie nowotworów opornych na nią. Niestety, w Polsce dotychczas były duże opóźnienia w refundowaniu, udostępnianiu przeciwciał. Dopiero 1 maja 2016 r. minister zdrowia wpisał do programu lekowego zarejestrowane w 2011 r. przeciwciało przeciw chłoniakowi  Hodgkina.

O zastosowaniu biomarkerów w terapii personalizowanej na przykładzie urologii mówił prof. Piotr Radziszewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a o przewadze robotów chirurgicznych nad klasyczną chirurgią otwartą i zabiegami laparoskopowymi – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu prof. Wojciech Witkiewicz.

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że polska medycyna jest nowatorska i innowacyjna. Problemem jest brak środków. „Możemy być dumni z polskiej nauki. Możemy pokazywać nasze osiągnięcia i dzielić się doświadczeniem. Kiedyś polscy lekarze jeździli po naukę do innych krajów, a teraz coraz częściej nasi koledzy z zagranicy przyjeżdżają do Polski zdobywać wiedzę i doświadczenie” – mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

www.senat.gov.pl

Foto: senat.gov.pl Michał Józefacik

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

XII Mistrzostwa  Diecezji Drohiczyńskiej w Szachach - 18 maja 2019 r.
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47
e-mail: biuro@kraska.home.pl

Dyżur senatora: 

poniedziałki, godz. 10:00-14:00

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 25 633 97 59

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2019 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.