Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

08 marzec 2017

Konferencja „Epidemia otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pacjenci, lekarze, system”

6 marca 2017 r. w senacie odbyła się konferencja z udziałem senatora Waldemara Kraski przewodniczącego Komisji Zdrowia. Konferencja poświęcona była zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym skutkom otyłości i jej powikłań. Dyskutowano także o możliwościach przygotowania i wdrożenia kompleksowego systemu leczenia chorych na otyłość. 

Podkreślano, że otyłość to choroba, która wymaga właściwego diagnozowania i leczenia. Za ważne uznano jednoczesne prowadzenie działań profilaktycznych jak i leczniczych, przede wszystkim zmianę zwyczajów żywieniowy w szczególności dzieci, zwiększenie aktywności fizycznej, edukację zdrowotną społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia, ograniczenie reklam i marketingu, szczególnie kierowanego do dzieci, produktów spożywczych z wysoką zawartością tłuszczu i cukru.

Pomysłodawcami oraz organizatorami konferencji byli: marszałek senatu Stanisław Karczewski wspólnie z Koalicją na rzecz Walki z Otyłością oraz senacka Komisja Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli również: m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, parlamentarzyści, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele resortów zdrowia Czech, Słowacji, Litwy i Łotwy, lekarze, eksperci z Polski i zagranicy oraz przedstawiciele organizacji pacjentów w Polsce, Portugalii, Czechach.

Konferencję rozpoczął przewodniczący Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska, witając wszystkich zaproszonych gości Następnie głos zabrał marszałek Stanisław Karczewski, który  podkreślił, że rosnąca w szybkim tempie zachorowalność na otyłość każe na nowo przyjrzeć się temu problemowi. Zaś członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego poseł Bolesław Piecha mówił: „to już nie epidemia, ale jak niektórzy twierdzą pandemia otyłości”. Na konsekwencje psychologiczne otyłości, takie jak niska samoocena, izolacja społeczna czy depresja zwrócił uwagę prof. Bolesław Samoliński z Koalicji na rzecz Walki z Otyłością. Jak mówił, otyłość i jej powikłania pogarszają jakość i skracają życie chorych. „Z perspektywy społecznej otyłość stanowi ogromne obciążenie ekonomiczne” – mówił Robert Plisko ze Stowarzyszenia CEESTAHC. Z danych wynika, że na świecie koszty bezpośrednie opieki zdrowotnej związane z otyłością wynoszą ok. 50%. Znaczne obciążenie dla budżetów państw stanowią też koszty pośrednie, jak utrata produktywności chorych, koszty zwolnień lekarskich, rent czy przedwczesnych emerytur. W Polsce koszty leczenia otyłości i jej powikłań wynoszą 20–30% wydatków na służbę zdrowia.

W drugiej części spotkania prof. Bolesław Samoliński przedstawił rekomendacje ekspertów dotyczące epidemii otyłości. Najważniejszym zaleceniem jest uznanie otyłości za jeden z głównych priorytetów w ramach polityki państwa w aspektach zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych jako ciężkiej, skomplikowanej i przewlekłej choroby, wymagającej profesjonalnego, interdyscyplinarnego leczenia. Postulowano także przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji tej grupy chorych oraz zapewnienie im kompleksowej opieki zdrowotnej.

Źródło: senat.gov.pl

Więcej informacji na stronie:

http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,9490,konferencja-epidemia-otylosci-wyzwania-dla-europy-srodkowo-wschodniej.html

Foto: Michał Józefacik

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Dożynki Powiatu Sokołowskiego 28.08.2022
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47; tel. 519 395 675
e-mail: biuro@kraska.home.pl

 

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 25 633 97 59

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2022 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.