Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

16 marzec 2017

„Narodowy Program Zdrowia w latach 2016–2020” – konferencja.

8 marca 2017 r. w senacie odbyła się konferencja pod przewodnictwem senatora Waldemara Kraski przewodniczącego Komisji Zdrowia. Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016–2020 – wyzwania organizacyjne” mogła się odbyć dzięki pomysłodawcom i organizatorom, którymi byli Komisja Zdrowia wspólnie ze Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie z okazji 45-lecia powstania Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia jej w Szkołę Zdrowia Publicznego.

W trakcie spotkania zostały poruszone najistotniejsze z wielu aspekty dotyczące zdrowia publicznego i to jak ważne jest rozumienie jego problematyki oraz właściwe traktowanie jej przez polityków a także istota współpracy międzyresortowej. Jarosław Pinkas z CMKP omówił ustawę o zdrowiu publicznym z 2015 r., która zobowiązuje do tworzenia narodowego programu zdrowia, przypominając co jest tak naprawdę celem strategicznym programu a także omówił plan finansowania tychże zadań. Jarosław Pinkas utwierdzał zebranych w przekonaniu dlaczego m.in. został uruchomiony Serwis Zdrowie – portal edukacyjny, redagowany przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z autorytetami w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia i możliwości zapobiegania chorobom. Jak twierdzi: „Internet, media społecznościowe – to tam toczy się życie, tam rodzą się pomysły i idee. My, specjaliści zdrowia publicznego, też tam musimy zaistnieć. Jeśli nie opanujemy tego kanału dystrybucji informacji, to nie będzie sukcesu narodowego programu zdrowia”.

Program „Narodowy Program Zdrowia 2016–2020 – wyzwania organizacyjne” jest już 5 programem, ale po raz pierwszy ma aktywny komitet sterujący i określone finansowanie.

W trakcie spotkania omawiano mocne i słabe strony programu. Do mocnych zaliczano mechanizm koordynacji i system przekazywania informacji, do słabych zaś m.in. brak słownika, ukierunkowanie na programy wertykalne, dotyczące poszczególnych problemów zdrowotnych, zwiększone wymagania wobec jednostek samorządu terytorialnego, nieścisłości w monitorowaniu i ewaluacji, brak materiałów pomocniczych. Jednak jak zapewnił Dariusz Poznański z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia resort jest otwarty na uwagi. Zarówno ustawa o zdrowiu publicznym, jak i sam program będą w miarę potrzeby zmieniane. Poinformował też, że przewidziane jest dofinansowanie programów profilaktycznych dla gmin mających poniżej 5 tys. mieszkańców.

Na konferencji skupiono się również na problemie skutecznego nakłonienia Polaków do zmiany stylu życia na bardziej prozdrowotny. Wskazywano na ogromną rolę wczesnej edukacji. Kolejnym problemem, który został poruszony na spotkaniu to fakt iż połowa absolwentów Szkoły Zdrowia Publicznego nie pracuje w swoim zawodzie a ustalenie roli specjalisty zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia pozwoliłoby na uporządkowanie kształcenia w dziedzinie zdrowia publicznego i efektywne wykorzystanie kadry. Jak mówiła dr Iwona Wrześniewska-Wal z CMKP, zdrowie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu medycyny i biologii, nauk o zdrowiu z elementami zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii, nauk społecznych co daje możliwości wykorzystania zasobów kadrowych zdrowia publicznego w realizacji narodowego programu zdrowia i angażowania ich w proces opieki nad pacjentami.

Na zakończeni przewodniczący Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska podziękował prelegentom za bardzo merytoryczne i ciekawe przygotowanie konferencji.

Źródło: senat.gov.pl

Więcej informacji na stronie:

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9495,konferencja-poswiecona-narodowemu-programowi-zdrowia-w-latach-20162020.html

Transmisja video z konferencji:

http://av8.senat.pl/9konfKZ1703081

http://av8.senat.pl/9konfKZ1703082

 

 

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Dożynki Powiatu Sokołowskiego 28.08.2022
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47; tel. 519 395 675
e-mail: biuro@kraska.home.pl

 

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 25 633 97 59

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2022 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.