Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

21 listopad 2017

Senat – półmetek IX kadencji

12 listopada 2015 r. Senat zebrał się na pierwszym posiedzeniu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzył prezydent  Andrzej Duda. Podczas inauguracji prezydent powiedział, że Senat jest  istotnym  symbolem wolnej i niepodległej Polski. Pierwsze obrady  poprowadził marszałek senior Michał Seweryński.

Z danych przygotowanych przez senackie  Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji do 11 listopada 2017 r. wynika, że od początku kadencji Sejm skierował do Senatu 424 ustawy, w tym 58 ustaw zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat rozpatrzył 402 ustawy, a nie zajął stanowiska w sprawie 22 ustaw.

Senat wniósł poprawki do 103 ustaw,  a bez poprawek przyjął 299.  Spośród 103 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął wszystkie poprawki w 84 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 3 ustawach, przyjął część poprawek w 15 ustawach i nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie jednej ustawy

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 25,6% wszystkich rozpatrzonych przez Izbę. Ogółem Senat zgłosił 1003 poprawki, z których Sejm rozpatrzył 994. Sejm przyjął 946 poprawek, to jest 95,2%, a 48 odrzucił. W jednej ustawie, wobec której Sejm nie zajął stanowiska, było 9 poprawek.

Średni czas rozpatrywania ustaw na etapie procesu legislacyjnego w Senacie wynosił 12,6 dnia. Minimalny czas procedowania nad ustawą w Izbie to rozpatrzenie ustawy w tym samym dniu, w którym została ona uchwalona przez Sejm, natomiast maksymalny czas wyniósł 30 dni (zgodnie z Konstytucją).

Do 11 listopada br. spośród 424 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 402. Z ustaw rozpatrzonych przez Senat 382 zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw (w tym 2 ustawy z poprzedniej kadencji), a 6 ustaw podpisanych przez prezydenta czekało na publikację.

Na półmetku kadencji z 424 skierowanych przez Sejm do Senatu 38 było w trakcie procesu legislacyjnego. Wśród nich 22 ustawy czekały na rozpatrzenie przez Senat, a jedna z poprawkami Senatu czekała na głosowania w Sejmie. Na decyzję Sejmu czekały także 3 wnioski prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy (weto). Na decyzję prezydenta oczekiwało 9 ustaw.

W ciągu tych dwóch lat Senat wystąpił do Sejmu z 25. inicjatywami legislacyjnymi, m.in. 8 wykonywało orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a 5 wynikało z rozpatrzenia petycji. Sejm rozpatrzył i przyjął 12 projektów senackich.

W tym czasie odbyło się 1515 posiedzeń komisji senackich, a także 43 konferencje i seminaria.

Od początku  kadencji Senatu odbyło się 49 posiedzeń (116 dni obrad), które trwały 718 godzin i 44 minuty. Stenogramy z tych posiedzeń mają łącznie 7389 stron.

Najkrótszym dniem posiedzenia był drugi dzień 44. posiedzenia Senatu w dniu 29 czerwca 2017 r. Obrady trwały 29 minut.

Najkrótszym posiedzeniem było 4. posiedzenie, trwające jeden dzień (10 grudnia 2015 r.), a jego efektywny czas pracy wyniósł 1 godzinę i 9 minut.

Najdłuższym dniem posiedzenia był ostatni dzień 45. posiedzenia Senatu (21, 22 lipca 2017 r.). Obrady trwały 15 godzin i 55 minut.

W dniach 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 i 22 lipca 2017 r. odbyło się 45. posiedzenie Senatu, które było najdłuższym posiedzeniem IX kadencji. Łącznie przez sześć dni Senat obradował 64 godziny i 37 minut efektywnego czasu pracy.

Najpóźniej zakończyły się obrady 6. posiedzenia w dniu 24 grudnia 2015 r. – o godzinie 3:51.

Średnio jednego dnia Senat obradował 6 godzin i 12 minut, a na jedno posiedzenie przypadało średnio 14 godzin i 40 minut.

Na 49 posiedzeń 7 posiedzeń trwało jeden dzień, co stanowiło 14,29% wszystkich posiedzeń, 28 posiedzeń dwudniowych stanowiło 57,14% wszystkich posiedzeń. Odbyło się także 10 posiedzeń trzydniowych i 3 posiedzenia sześciodniowe, co dało im odpowiednio 20,41% i 6,12% liczby wszystkich posiedzeń.

Do 11 listopada br. Senat przeprowadził 1868 głosowań elektronicznych oraz 22 głosowania tajne.

źródło: www.senat.gov.pl

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Dożynki Powiatu Sokołowskiego 28.08.2022
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47; tel. 519 395 675
e-mail: biuro@kraska.home.pl

 

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488, 25 633 97 59,

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2024 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.