Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

28 wrzesień 2018

78. Posiedzenie Komisji Zdrowia 18 września 2018 roku

18 września 2018 r. w Senacie odbyło się 78 posiedzenie Komisji Zdrowia pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Zdrowia Waldemara Kraski. Porządek posiedzenia obejmował: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu oprócz członków Komisji Zdrowia uczestniczyli zaproszeni goście: z Ministerstwo Zdrowia sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko ze współpracownikami, z Kancelarii Senatu: pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec.

W trakcie omawiania ustawy stwierdzono iż ma ona na celu objęcie zakresem podmiotowym nowelizowanej ustawy także tzw. pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, wykonujących pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Ponadto ustawa dotyczy zmian współczynników, od których zależy wysokość minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do niektórych grup pielęgniarek i położnych. Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko omówiła procedowaną ustawę i przedstawiła stanowisko rządu w tej sprawie. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie zgłosił uwag do ustawy. Przewodniczący komisji Waldemar Kraska zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. Sprawozdawcą komisji będzie senator Dorota Czudowska.

Link do transmisji z posiedzenia:

https://av8.senat.pl/9KZ781

źródło: www.senat.gov.pl

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Dożynki Powiatu Sokołowskiego 28.08.2022
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47; tel. 519 395 675
e-mail: biuro@kraska.home.pl

 

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488, 25 633 97 59,

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2023 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.