Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

04 listopad 2018

81. Posiedzenie Komisji Zdrowia 25 października 2018 roku

25 października 2018 r. w Senacie odbyło się 81 posiedzenie Komisji Zdrowia pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Zdrowia Waldemara Kraski. Porządek posiedzenia obejmował rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

W posiedzeniu oprócz członków Komisji Zdrowia uczestniczyli zaproszeni goście tj.: podsekretarz stanu Marcin Czech ze współpracownikami z Ministerstwa Zdrowia oraz pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner z Kancelarii Senatu.

Procedowaną ustawę omówił i przedstawił stanowisko rządu w tej sprawie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech. Zadaniem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu dostosowanie wysokości przewidzianego na 2018 r. limitu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, dostępnych bezpłatnie dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia, oraz modyfikację zasad stosowania mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu 75+.

Na spotkaniu nie zgłoszono uwag legislacyjnych do ustawy. Przewodniczący komisji Waldemar Kraska zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który komisja przyjęła. Sprawozdawcą komisji będzie senator Konstanty Radziwiłł.

Link do transmisji z posiedzenia:

https://av8.senat.pl/9KZ811

 

źródło: www.senat.gov.pl

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Spotkanie z wicemarszałek Senatu Marią Koc i ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim - Sokołów Podlaski 22 marca 2019 r.
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47
e-mail: biuro@kraska.home.pl

Dyżur senatora: 

poniedziałki, godz. 10:00-14:00

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 25 633 97 59

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2019 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.