Wersja dla niepełnosprawnych
Powiększ czcionkę AAA
Waldemar Kraska

Waldemar

Kraska

Senator RP

Aktualności

18 grudzień 2018

83. posiedzenie Komisji Zdrowia 11 grudnia 2018 roku

11 grudnia 2018 r. w Senacie odbyło się 83 posiedzenie Komisji Zdrowia pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Zdrowia Waldemara Kraski. Porządek posiedzenia obejmował:

  1. rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  2. rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

 

W posiedzeniu oprócz członków Komisji Zdrowia uczestniczyli także zaproszeni goście tj.:  z Ministerstwa Zdrowia podsekretarz stanu Janusz Cieszyński ze współpracownikami oraz podsekretarz stanu Zbigniew Król ze współpracownikami a Kancelarię Senatu reprezentował pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński.

  • Ad. 1

Procedowaną ustawę omówił i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński. Ustawa ma na celu zmianę dziesięciu ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przedmiocie skierowań w postaci elektronicznej, tzw. e-skierowań oraz modyfikacji rozwiązań dotyczących list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. Przewodniczący komisji Waldemar Kraska zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a senatorowie Tomasz Grodzki i Konstanty Radziwiłł zgłosili poprawkę do ustawy. W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawkę senatorów Tomasza Grodzkiego i Konstantego Radziwiłła. Sprawozdawcą komisji będzie senator Konstanty Radziwiłł.

  • Ad. 2

Procedowaną ustawę omówił i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król. Celem ustawy jest zmiana przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Ustawa stwarza osobom bliskim możliwość dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta, także w sytuacji gdy zmarły za życia nie upoważnił ich do wglądu do tej dokumentacji. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. Przewodniczący komisji Waldemar Kraska zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a senatorowie Tomasz Grodzki i Konstanty Radziwiłł zgłosili poprawkę do ustawy. W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawkę senatorów Tomasza Grodzkiego i Konstantego Radziwiłła. Sprawozdawcą komisji będzie senator Waldemar Kraska.

Link do transmisji z posiedzenia:

https://av8.senat.pl/9KZ831

źródło: www.senat.gov.pl

Newsletter

Zapiszwypisz
 

Multimedia

Dożynki Powiatu Sokołowskiego 28.08.2022
 
Biura senatorskie

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4,
tel./fax. (25) 781 34 47; tel. 519 395 675
e-mail: biuro@kraska.home.pl

 

Filie Biura

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488, 25 633 97 59,

 

Biuro interwencji PiS

08-110 Siedlce
ul. Świętojańska 4
tel. 692 386 488
czynne:

poniedziałek - piątek, godz. 9:00-13:00

© 2024 Waldemar Kraska. Wszelkie prawa zastrzezone.